Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szkoła Podstawowa w Małkowicach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Polityka prywatności

Polityka prywatności i stosowania cookies

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych Państwa oraz dziecka jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Małkowicach z siedzibą przy ul. Szkolnej 3, 55-080 Kąty Wrocławskie;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Adam Korzuch.
  W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych należy kontaktować się poprzez adres e-mail: korzuch@infoic.pl, telefonicznie pod nr 32 720-64-34 lub pisemnie na adres: Internet Community, ul. Zagórska 82, 42-680 Tarnowskie Góry;
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR);
 4. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą,
  a w szczególności zapewnienia, że zbierane przez niego dane są:

- przetwarzane zgodnie z prawem,

- zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

- merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane
oraz przechowywane w postaci uniemożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§ 2 CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA
TYCH DZIAŁAŃ

 1. Dane osobowe Państwa oraz dziecka są przetwarzane w celach wynikających z przepisów prawa,
  a zwłaszcza ustawy Prawo Oświatowe, ustawy o systemie informacji oświatowej oraz aktów prawnych wydanych na podstawie tych ustaw, w tym rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych szkół, w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przy czym podstawę przetwarzania danych na gruncie RODO stanowią przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. C, oraz art. 9 ust. 2 lit. G tego rozporządzenia; niekiedy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez szkołę może być dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych uzyskiwana na zasadach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a,
 2. Administrator może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa;
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej, a gdyby miało się to odbywać, pozostanie zgodnie z zasadami wynikającymi z RODO;
 4. Każda osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia oraz wniesienia sprzeciwu;

§ 3 ODBIORCY DANYCH

 1. Administrator nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym
  na podstawie właściwych przepisów prawa;

 § 4 PRZECHOWYWANIE I USUWANIE DANYCH

Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników:

Co do zasady wskazane dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres świadczenia usługi w ramach serwisu przez Administratora. Są one usuwane lub anomizowane w okresie do 30 dni od chwili zakończenia świadczenia usług. Wyjątek stanowi sytuacja, która wymaga zabezpieczenia prawnie uzasadnionych celów dalszego przetwarzania tych danych przez Administratora. W takiej sytuacji Administrator będzie przechowywał wskazane dane, od czasu żądania ich usunięcia przez Użytkownika, nie dłużej niż przez okres 3 lat
w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia zapisów regulaminu serwisu przez użytkownika.

Dane anonimowe (bez danych osobowych) gromadzone automatycznie:

Anonimowe dane statystyczne, niestanowiące danych osobowych, są przechowywane przez Administratora w celu prowadzenia statystyk serwisu przez czas nieoznaczony

Osadzone treści z innych stron internetowych

Artykuły na tej stronie mogą zawierać treści osadzone (np. Filmy, zdjęcia, artykuły itp.). Treści osadzone z innych witryn zachowują się w taki sam sposób, jakby odwiedzający odwiedził drugą stronę.

Witryny te mogą zbierać dane o Tobie, wykorzystywać pliki cookie, osadzać dodatkowe śledzenie stron trzecich i monitorować interakcję z tą zawartością osadzoną, w tym śledzić interakcję z zawartością osadzoną, jeśli masz konto i jesteś zalogowany na tej stronie.

§ 5  PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY, PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIENIA, PRAWO DO PRZENIESIENIA DANYCH, PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC DALSZEGO PRZETWARZANIA ORAZ PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia oraz wniesienia sprzeciwu;
 2. Jeżeli znaleźliście się Państwo  w szczególnej sytuacji, która sprawia, że dalsze przetwarzanie przez nas Państwa danych zagraża Państwa prywatności, możecie zawiadomić nas o tym fakcie i wezwać do zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania.
 3. Zawiadamiamy, że przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skarg do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

§ 6 PLIKI „COOKIES”

Pliki cookies to bezpieczne dane, pliki tekstowe nie mające możliwości uruchomienia lub dodatkowych uprawnień, zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Przeglądarki internetowe domyślnie  dopuszczają przechowywanie i używanie plików cookies.

Pliki cookies umożliwiają:

- szybsze działanie stron www,

-pozwalają na gromadzenie danych statystycznych,

- przechowują informacje umożliwiające dostosowanie serwisu do preferencji użytkownika,

- tworzenia statystyk oglądalności poszczególnych treści,

- uwierzytelnienie osób korzystających z serwisu.

Pliki cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych, nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji Użytkownika oraz nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce i telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. Użytkownik ma możliwość samodzielnego określenia warunków stosowania technik cookies i w każdej chwili może wyłączyć ich obsługę, za pomocą ustawień przeglądarki internetowej
lub konfiguracji usługi. Wyłączenie stosowania plików cookies może spowodować utrudnienia  w korzystaniu z niektórych usług w ramach strony www. Administrator w celu prowadzenia serwisu korzysta z usłuh zewnętrznego dostawcy hostingu. Wszelkie dane gromadzone
 i przetwarzane w serwisie są przechowywane i przetwarzane w infrastrukturze usługodawcy zlokalizowanej w Polsce. Istnieje możliwość dostępu  do danych wskutek prac serwisowych realizowanych przez personel usługodawcy. Dostęp do tych danych reguluje umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Usługodawcą.

Można dokonać zmiany warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej;

Gdzie szukać pomocy?

Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Opera, itp.
Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach,
np z e-dzienikiem.